Home

Welkom op de site van het gezamenlijk initiatief van WOP Capelle-West en WOP ’s Gravenland. Ons project “Het nieuwe vijvergebied” is voor alle bewoners van Capelle aan den IJssel. Wij stellen ons tot doel dit mooie stukje natuur in onze wijk voor iedereen toegankelijk te maken inclusief de dierenweide, voor ontspanning en ontmoetingen.

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft in 2018 het Denk en Doe mee fonds opgericht met als doelstelling:

“Het Denk en Doe mee!-fonds is er voor maatschappelijke initiatieven die het woon-, werk- of leefklimaat  in Capelle aan den IJssel verbeteren en niet in aanmerking komen voor andere subsidies. De gemeente Capelle aan den IJssel wil deze initiatieven waar nodig steunen”

Dit fonds was voor het WOP Capelle-West en het WOP ’s Gravenland aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan over een stuk natuurgebied gelegen tussen beide wijken dat dringend toe was aan vernieuwing en nieuwe gebruiksmogelijkheden. Voorop stond dat het gebied voor iedereen is en iedereen er ook gebruik van moet kunnen maken.

Er is een werkgroep opgericht om een plan te schrijven dat werd voorgelegd aan het Denk en Doe mee fonds. In augustus 2019 is dat rapport gereed gekomen en in september is een presentatie gegeven aan een commissie van het Denk en Doe mee fonds.

Ter voorbereiding van de uiteindelijke beslissing van de commissie is er een stichting opgericht om de plannen te gaan uitvoeren. De stichting heeft de naam : Stichting WOP Ketensche Polder. Januari 2020 is dit initiatief door Het Denk en Doe mee fonds goedgekeurd en kon de stichting van start gaan.

De naam Stichting WOP Ketensche Polder is gebaseerd op een gemeentekaart van Capelle aan den IJssel uit 1866. Het gebied waarin Capelle-West, ’s Gravenland en Kralingse Veer liggen wordt Ketensche Polder genoemd op die kaart.

Over ons

Het bestuur van de stichting bestaat uit de onderstaande leden

Jos Mosmans                    Voorzitter
Rik Koenders                     Penningmeester
Ruud Verschoor               Secretaris
Jan van Beemen              Bestuurslid
Yoek Kouwenhoven       Bestuurslid

De bestuursleden komen allemaal uit Capelle-West of Capelle ’s Gravenland en zijn zeer betrokken bij hun wijk en bewoners.

Om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren zijn er contacten met diverse instellingen, organisaties, bewoners en gemeente.

Stichting Welzijn Capelle
Gemeente Capelle aan den IJssel
Buurtgroep Capelle-West
Hengelsportvereniging ViRiVi
Woonzorglocatie Rijckehove
Scholen
Beheerder Dierenweide
Belangengroep Gehandicapten Capelle aan den IJssel
e.v.a.

https://www.ad.nl/rotterdam/met-drie-ton-krijgt-deze-verloederde-vijver-nu-een-nieuw-speelveld-bankjes-en-een-flinke-opknapbeurt~ae1d1a4d/

Blog

Contact leggen met ons

Contactformulier