Werkzaamheden rond de vijver gestart

Al gezien? Direct in het nieuwe jaar is gestart met de eerste fase groenwerkzaamheden. De te vervangen beplanting tussen de bomen wordt verwijderd. De uitspoelgaten langs de oeverbescherming worden hersteld, en grondvakken worden aangevuld met nieuwe grond. Eventueel te verplaatsen bomen worden verplant. Deze eerste fase duurt tot uiterlijk begin februari.

Daarna worden de werkzaamheden aan de openbare verlichting uitgevoerd. Voor de nieuwe verlichting (armatuur is gekozen tijdens de inloopavond) moeten kabels worden gelegd en de masten en armaturen geplaatst. Daar waar al verlichting is, zullen de huidige masten en armaturen worden vervangen, zodat er uiteindelijk rond de hele vijver LED verlichting is.

Als de verlichting is aangelegd begint het tweede gedeelte groenwerkzaamheden. Hierbij wordt de nieuwe beplanting rond de vijver en een nieuwe oeverbescherming langs de dierenweide aangebracht. Deze werkzaamheden staan gepland voor maart.

Het vervangen van de speelplaats en aanleg van het pannaveld, voetvolleyveld (beide op de plaats van het trapveldje) en de bewegingstoestellen gebeurt in maart en april.

Het asfalteren van het voetpad en de inrichting van het openbaar gebied staan als laatste op het lijstje. Het streven is om voor Hemelvaartsdag (begin juni dus) klaar te zijn.

Hier vindt u:
– een overzichtelijke voorlopige projectplanning
– een presentatietekening van het het vijvergebied
– een tekening van het groenplan
– een impressie van de nieuwe speeltuin, het panna- en voetvolleyveld, en de bewegingstoestellen, en
– alle antwoorden op de vragen die tijdens de inloopavond d.m.v. de invulformulieren zijn gesteld.