HELP: vrijwilligers gezocht voor maar een paar uurtjes

De gemeente heeft de Stichting WOP Ketensche Polder laten weten dat het door de gemeente opgestelde groenplan niet uitvoerbaar blijkt. Een enorme teleurstelling voor iedereen. De brief van de gemeente is hier in te zien.

De boosdoener blijkt het Groot hoefblad (met de grote groene bladeren) dat overal rond de vijver woekert. Het Groot hoefblad zal nu worden aangepakt door de komende drie jaar heel vaak te maaien. Daarmee wordt vanaf eind september of begin oktober 2022 gestart.

De stichting is nu op zoek naar vrijwilligers uit de wijk die in september of oktober op een zaterdag (of een deel daarvan) mee willen helpen de in juni geplante plantjes te verplanten naar één of twee plekken waar het Groot hoefblad niet of niet zo erg woekert. De exacte datum moet nog worden vastgesteld. Daarna kan worden gemaaid en de kale plekken worden ingezaaid met graszaad.
Als je het leuk vindt om mee te helpen, geef je dan hier op.

De komende drie tot vier jaar zal de oever dus rond de vijver vooral gazon zijn. Helaas. Maar het goede nieuws is dat we na die tijd weer met de gemeente in gesprek gaan om alsnog de gewenste kleur en variatie langs de oevers te realiseren.