Veelgestelde vragen

 1. Voor alle vragen en antwoorden over de werkzaamheden in het vijvergebied, te starten vanaf januari 2022: klik hier. Voor updates klik hier. De vragen zijn gesteld tijdens of vlak na de inloopavond op 3 november 2021.

 2. Hieronder staan vragen een antwoorden die tijdens of vlak na de twee informatieavonden in september 2020 zijn gesteld. Sommige antwoorden zijn inmiddels achterhaald. Klik hiervoor op twee links onder 1.
 • Speeltuin laten op de plek waar die nu is
  • Hiertoe waren meerdere verzoeken gekomen. De speeltuin zal niet worden verplaatst. De toestellen die er nu staan zijn nog niet afgeschreven door de gemeente en zullen ook niet worden vervangen
 • Trapveld is niet bespeelbaar en er lopen honden op
  • Aan de projectleider van de gemeente is gevraagd om onderhoud te gaan plegen aan het veld en hekwerk. Onderzocht wordt of het mogelijk is het hekwerk meer naar binnen te plaatsen zodat de bomen en boomstronken buiten het hekwerk komen te staan
  • Het veld is aangewezen als een Niet honden uitlaatplek. Verantwoordelijkheid van de hondenbezitter om zijn hond daar niet los te laten lopen.
  • Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om het trapveld anders in te richten met een kleiner sportveld op kunstgras omgeven door een laag hekwerk. Zie voorbeeld
 • Afgesloten hondenspeelplaats
  • Het bestuur heeft dit genoteerd maar vooralsnog niet meegenomen in de prioriteitenlijst van herinrichting vijvergebied
 • Zitbanken rond de vijver
  • Hierover het bestuur een aantal mails ontvangen van zowel voorstanders als bewoners die bij voorbaat al aangeven geen extra zitbanken te willen hebben rond de vijver. In het verleden waren er meer zitbanken echter zijn deze weggehaald wegens overlast van o.a. hangjongeren. Het bestuur gaat nog in overleg met de bewoners rond de vijver wat er misschien voor mogelijkheden zijn om toch iets te gaan plaatsen en op welke plek(ken)
 • Afsluitbaar hek rondom Knop-Op
  • Zowel gemeente als Welzijn Capelle zal hier geen toestemming voor geven. Er zal wel worden gekeken naar mogelijkheden om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. Het openstellen van Knop-Op en het beheer daarvan zal bijdragen aan het beperken van de overlast is het algemene gevoel. Het verscholen veldje naast Knop-Op krijgt aandacht om dat onaantrekkelijker te maken voor hangjongeren
 • Plaatsen van extra prullenbakken
  • Ook hier geldt min of meer hetzelfde als voor de zitbanken rond de vijver
 • Vervuiling van het vijvergebied
  • Rommel maakt rommel. We zullen met elkaar er voor moeten zorgen dat we geen rommel achterlaten zoals papier, mondmaskers, kauwgom etc. Als het gebied er schoon en nietjes uitziet zal men ook minder geneigd zijn om rommel te maken. Een idee is om in het begin dagelijks de rommel op te ruimen door een rondje vijver te maken met een vuilniszak en grijper.
  • Hondenpoep is een ergernis voor velen. Het opruimen is een verantwoordelijkheid van de eigenaar van de hond. In Capelle aan den IJssel zijn er een aantal regels
   • Opruimplicht buiten de uitlaatzones
   • Aanlijnplicht buiten de uitlaadzones
   • Speelplaatsen en trapveldjes zijn verboden voor honden
 • Komen er activiteiten voor schoolkinderen rond de vijver en in Knop-Op
  • Één van de doelstellingen van de stichting is om Knop-Op ook een leslokaal te laten worden voor de scholen. Een bezoek aan de dierenweide gecombineerd met een les over de dieren en planten. Een lid van het bestuur is werkzaam in het onderwijs en heeft contacten met de scholen.
 • Activiteiten voor jongeren
  • Knop-Op is helaas door het ontbreken van een jeugdwerker nauwelijks geopend voor de jeugd om daar activiteiten te doen. De stichting is bezig om in samenwerking met stichting welzijn Capelle daar wat aan te gaan doen. Onder andere met een beheerder voor Knop-Op
  • Een aantal scholieren van het Libanon Lyceum die woonachtig zijn in ’s Gravenland zijn bezig met een afstudeerproject met als onderwerp het opstellen van een programma voor Knop-Op, na onderzoek onder de bewoners van Capelle-West en ’s Gravenland
 • Fitnesstoestellen
  • In eerste instantie was er een centrale plek met fitnesstoestellen voorgesteld. Vervolgens is dit afgewezen tijdens de informatieavonden. Men was niet tegen fitnesstoestellen indien deze meer verspreid staan rond het vijvergebied. De stichting is nog aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het soort toestellen en waar die kunnen komen te staan. Overleg met omwonenden is nodig vooraleer er een beslissing kan worden genomen.
  • Hieronder een voorbeeld van natuurlijke fitnesstoestellen

 • Verlichting rondom de vijver verbeteren
  • De huidige lantaarnpalen zijn nog niet afgeschreven en zullen worden rechtgezet
  • Aan de 2 zijdes waar geen lantaarnpalen staan ( op 1 paal na bij woningen ) wordt gedacht aan het plaatsen van grondspots. Deze grondspots zorgen niet voor lichtoverlast. Zodra de gemeente een voorstel heeft zal dit worden besproken met de omwonenden
 • Gevarieerder groen en beplanting
  • In gesprekken met de gemeente is aangegeven dat de huidige beplanting niet gevarieerd en zonder kleur is. De projectleider van de gemeente neemt dit mee in zijn uitwerking en voorstel naar de gemeente. Bijenzaad is een mogelijke optie
 • Pad rondom de vijver verbeteren
  • Dit staat hoog op de prioriteitenlijst samen met het groen daarnaast. De boomwortels maken het huidige pad zo goed als onbegaanbaar voor mindervaliden. Het weghalen van boomwortels is lastig omdat dan ook de boom moet worden verwijderd en dat past niet in het groenbeleid van de gemeente. De oplossing wordt gezocht in het aanleggen van een zogenaamd Graviluxpad, een soort van gravel, dat geschikt is voor rolstoelen. Ook dient het pad op een aantal plekken te worden verbreed. De projectleider van de gemeente neemt dit mee in zijn uitwerking
 • Fietspad doortrekken
  • Er zijn door de gemeente met de bewoners van de Couperinstraat afspraken gemaakt dat het fietspad niet achter hun tuinen mag komen. De stichting zal deze afspraken naleven.
  • De gemeente is bezig om een fietsplan te maken voor de omgeving. Er wordt gekeken naar de gevolgen van het nieuwe Rivium voor de omgeving en ook naar de toename van andere mobiliteitsvormen dan de klassieke fietsers die gebruik maken van de fietspaden
  • Fietsers die over het voetpad langs de vijver fietsen zijn lastig. Het plaatsen van borden verboden voor fietsen en bromfietsen zal weinig effect hebben en leiden tot vervuiling van het uitzicht
 • Hoe wordt het project aangepakt
  • Er zijn 3 hoofdtrajecten
   • Dierenweide. De grond is van de gemeente en de dieren zijn van een particulier. Er zijn vergaande gesprekken met de gemeente over het gebruik van het grondstuk en met de beheerder over het waarborgen van de toekomst van de dierenweide. Er is een offerte aangevraagd voor het renoveren van de dierenweide.
   • Knop-Op. Het gebouw is nog maar een paar jaar oud en ziet er van binnen nog goed uit. Noodzakelijk is wel dat er een invalidetoilet komt in het gebouw. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van een beheerder, openingstijden, programma, gebruik terras. Voorop staat dat het gebruik van Knop-Op geen tot minimaal overlast mag veroorzaken voor bewoners rondom de vijver. Stichting Welzijn Capelle is de officiële gebruiker van het gebouw en de stichting is met hun in overleg. Tevens wordt er gesproken over het instellen van een Beheerders Advies Groep die samen met de beheerder op gezette tijden de activiteiten, aanvragen voor gebruik Knop-Op gaat beoordelen. In de BAG zal ook een vertegenwoordiging van de bewoners komen te zitten. Deze BAG zal een belangrijke ondersteuning zijn voor Knop-Op en beheersing van mogelijke overlast.
   • Vijvergebied. Dit ligt hoofdzakelijk bij de gemeente. De projectleider van de gemeente heeft diverse gesprekken gehad met de stichting en heeft een inspectie van het gebied gedaan. Hij zal komen met een uitwerking van voorgestelde verbeteringen. Dit zal met de bewoners worden besproken.
  • Vissteigers rond / in de vijver
   • Deze gaan er niet komen. De visvereniging ziet er geen noodzaak voor en de gemeente wil deze niet plaatsen vanwege het onderhoud
   • De huidige vissteigers zijn verrot en zullen worden verwijderd
   • De plekken aan het water waar kan worden gestaan zullen worden opgeknapt. Ook wordt onderzocht of er minimaal 1 plek kan worden gemaakt die rolstoeltoegankelijk is.
  • Verlichting op het eiland
   • De lichtmast op het eiland is van de ijsclub van Capelle-West. Deze club is niet meer actief en het bestuur heeft contact gezocht met leden van de club om te overleggen over de lichtmast en herstel daarvan. Er is eind november een test gedaan en de lampen werken nog.
  • Trekvlot in de vijver
   • Zal er niet komen. Regelgeving omtrent veiligheid en maximale diepte van het water zijn dermate streng dat dit niet realiseerbaar is
  • Tafeltennistafel
   • De tafel die er heeft gestaan was beschadigd en is weggehaald door de gemeente. De gemeente heeft als beleid om geen nieuwe tafels te plaatsen in de gemeente. De stichting is bereid om te onderzoeken of zij een nieuwe tafeltennistafel kan financieren echter alleen indien er voldoende belangstelling voor is en na overleg met de bewoners
  • Elzen langs de vijver
   • Voor bewoners met een pollenallergie zijn de elzen een lastige boom. Beleid van de gemeente is om niet te kappen. Wel zullen we als stichting deskundigen raadplegen over het beplanten en het voorstel dat de gemeente gaat doen.
  • Hekwerk rondom de dierenweide
   • De grond en het hekwerk zijn van de gemeente. Het vervangen van het hekwerk door een houten hekwerk is niet haalbaar vanwege de kosten en het onderhoud.
  • Dieren in de dierenweide
   • Het is een dierenweide en dat biedt niet dezelfde mogelijkheden als een kinderboerderij. Voor een kinderboerderij gelden strenge regels
   • De dieren zijn en blijven van een particulier. Het beheer en onderhoud van deze dieren is voor de eigenaar. De stichting kan niet bepalen welke dieren wel en welke niet.
   • Betreden van de dierenweide is op eigen risico
   • Het ontwerp voor de dierenweide biedt meer schuil en speel mogelijkheden voor de dieren.
   • Ooievaarsnest is ingebracht als idee en wordt nog verder onderzocht
   • Er worden nieuwe bomen geplaatst in de dierenweide zodat de dieren schaduw krijgen
  • Fontein in de vijver
   • Is vooralsnog geen onderdeel van de plannen van de stichting. Kosten en onderhoud zijn een jaarlijks terugkerend iets. De stichting is beperkt in zijn financiële middelen
  • Biljart in Knop-Op
   • Staat niet in prioriteitenlijst van de stichting. Ruimte in Knop-Op is beperkt en de aanschaf van een biljarttafel is financieel niet haalbaar
  • Hondenbeleid
   • Het gebied is niet verboden voor honden
   • Zoals gebruikelijk hou rekening met elkaar dan kan iedereen genieten
  • Vrijwilligers
   • De stichting hoopt dat door de uitvoering van dit project bewoners zich nog meer betrokken gaan voelen bij hun wijk en inwoners. Knop-Op zal een belangrijk punt worden waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en ook samen activiteiten kunnen worden gedaan
   • Zelf met een initiatief komen en uitvoeren is een stimulans voor meer verbondenheid
   • Vrijwilligers zijn nodig om dit hele project tot een succes te maken en te houden
  • Continuïteit
   • De stichting heeft een prachtig bedrag gekregen om dit project te gaan starten. Wij zullen niet gelijk alles gaan uitgeven. Het houden van een gezonde reserve om de komende jaren het project te waarborgen is noodzakelijk.
   • Sponsors zijn een mogelijkheid om het succes te laten voortduren
   • Vrijwilligers zullen ook nodig zijn en wij vragen uw aandacht hiervoor