Update werkzaamheden Vijvergebied

Het is weer tijd voor een update over de werkzaamheden in het vijvergebied.

Grondwerkzaamheden
Aannemer Reijm is nog druk bezig met de eerste fase van de groenwerkzaamheden. De te vervangen beplanting tussen de bomen is inmiddels verwijderd. De uitspoelgaten langs de oeverbescherming zijn hersteld, en de grondvakken zijn bijna alle aangevuld met nieuwe grond. De grondwerkzaamheden duren nog tot eind deze maand.

Bomen
Eventueel te verplaatsen bomen worden of zijn inmiddels verplant. Jammer genoeg is bij een rondje langs de vijver op de stamvoet van één van de populieren aan de speeltuinkant een zwam aangetroffen. De stam klinkt al wat hol. De veiligheid is bij een storm in het geding. De gemeente laat de boom daarom zo snel mogelijk rooien.

Aanpak eiland
Het bestuur van de stichting heeft ook het aanpakken van het eiland besproken. Besloten is om het achterstallige onderhoud weg te werken. De bramenstruiken langs de oeverranden, klimop op de grond en in de bomen en ander onkruid die het eiland overwoekeren, worden verwijderd. Dat gebeurt met het tot eind deze maand rondvarende ponton en de kraan. De inheemse beplanting blijft staan en wordt waar nodig gesnoeid. De aanwezige bomen blijven ook staan, en gevaarlijke takken worden gesnoeid.

Lichtmast
De gemeente heeft de lichtmast op het eiland laten inspecteren. De elektrische installatie blijkt onveilig en zou geheel moeten worden vervangen, evenals de kabel naar het eiland en de lampen op de mast. Zoals het er nu naar uit ziet kost dat zo veel geld dat dit niet verantwoord is ten opzichte van het gebruik. We denken er dan ook over om de mast weg te (laten) halen als het eiland toch wordt aangepakt. Mocht er in de toekomst geschaatst kunnen worden op de vijver, waar we allemaal op hopen natuurlijk, zal ad hoc worden gekeken naar mobiele lichtmasten (als de nieuwe verlichting rond de hele vijver onvoldoende blijkt).

Speeltuin
Sport- en speeltoestellen leverancier Yalp heeft aangegeven begin maart te willen starten met het vervangen van de speelplaats, aanleg van de panna- en voetvolley-veldjes (beide op de plaats van het trapveldje) en de plaatsing van de bewegingstoestellen. Dat is ook al snel dus!

Verlichting
De werkzaamheden aan de openbare verlichting worden eind maart uitgevoerd. Kabels zullen worden ingegraven, bestaande masten en armaturen worden vervangen, en nieuwe geplaatst. Uiteindelijk komt er rond de hele vijver nieuwe LED verlichting.

Groenwerkzaamheden
Als de verlichting is aangelegd wordt de nieuwe beplanting rond de vijver en een nieuwe oeverbescherming in de sloot langs de dierenweide aangebracht. Dat gebeurt uiterlijk in de eerste week van april.

Het voetpad
Het pad rond de vijver wordt in mei gerepareerd en opnieuw geasfalteerd. Het asfalt krijgt een frisse okergele kleur. Gelijktijdig wordt het openbaar gebied verder ingericht.

We hopen stilletjes dat het vijvergebied al in mei helemaal klaar zal zijn.