Opkomst inloopavonden

Afgelopen 1 en 10 september zijn er inloopavonden geweest in Knop Op om kennis te maken met het bestuur en ideeën die zijn ingebracht om het vijvergebied op te knappen.

De opkomst was erg goed. Veel vragen van bewoners direct wonend rond de vijver. Er waren enige heikele punten zoals een ingetekend fietspad en verplaatste speeltuin.

Het fietspad ingetekend aan de achterzijde van de Couperinstraat zal niet worden uitgevoerd. In het het verleden zijn hierover afspraken gemaakt tussen gemeente en bewoners.

Van beide avonden zal een verslag worden gemaakt dat op de website komt te staan

Naar aanleiding van de inloopavonden zijn er al door bewoners initiatieven ontplooid om betrokken te worden bij het vijverproject.

Communicatie was een punt dat meermaals werd genoemd. Ook hieraan zal het bestuur aandacht gaan geven. Een bewoner heeft zich bij het bestuur gemeld om het onderwerp communicatie op te gaan zetten en uit te voeren.