Werkzaamheden speelveld en speeltuin

Woensdag 24 augustus is het hek rond de speeltuin en het speelveld verwijderd. Het oude hek was echt aan vernieuwing toe. Alleen het stuk hekwerk dat al in mei was vernieuwd bij de speeltuin is blijven staan.

In week 37 (12-16 september 2022) wordt een nieuw hek geplaatst door ABC hekwerken.
Vlak ervoor worden bij alle ingangen van de speelplaatsen hondenroosters aangebracht. De speelplaatsen zijn voor honden verboden gebied en zij lopen niet graag over de roosters. Dat helpt de hondenbezitters om hun loslopende hond daar niet te laten komen en de kinderen schoon en veilig te kunnen laten spelen.

HELP: vrijwilligers gezocht voor maar een paar uurtjes

De gemeente heeft de Stichting WOP Ketensche Polder laten weten dat het door de gemeente opgestelde groenplan niet uitvoerbaar blijkt. Een enorme teleurstelling voor iedereen. De brief van de gemeente is hier in te zien.

De boosdoener blijkt het Groot hoefblad (met de grote groene bladeren) dat overal rond de vijver woekert. Het Groot hoefblad zal nu worden aangepakt door de komende drie jaar heel vaak te maaien. Daarmee wordt vanaf eind september of begin oktober 2022 gestart.

De stichting is nu op zoek naar vrijwilligers uit de wijk die in september of oktober op een zaterdag (of een deel daarvan) mee willen helpen de in juni geplante plantjes te verplanten naar één of twee plekken waar het Groot hoefblad niet of niet zo erg woekert. De exacte datum moet nog worden vastgesteld. Daarna kan worden gemaaid en de kale plekken worden ingezaaid met graszaad.
Als je het leuk vindt om mee te helpen, geef je dan hier op.

De komende drie tot vier jaar zal de oever dus rond de vijver vooral gazon zijn. Helaas. Maar het goede nieuws is dat we na die tijd weer met de gemeente in gesprek gaan om alsnog de gewenste kleur en variatie langs de oevers te realiseren.

Feest voor de eenden en schildpadden

Op verzoek van veel bewoners zijn er nu eendentrappetjes en een loop/zonneplank voor de schildpadden rond de vijver!

De trappetjes en plank zijn besteld door de stichting en buurtbewoners Irma van Wageningen en Benno Treijtel hebben ze zaterdag 9 juli 2022 belangeloos voor de buurt aangebracht. Bedankt hiervoor!

Drie trappetjes voor de eenden staan in de hoek bij de dierenweide, aan de kant en ter hoogte van de speeltuin, en aan de oever achter de Franckstraat. Twee staan er tegen de beschoeiing van het eiland (aan de kant van de speeltuin en aan de andere kant van het eiland). De plank voor de schildpadden staat tegen de beschoeiing aan de zonnige kant van het eiland. Dan kunnen ze heerlijk zonnen.Opening Het Nieuwe Vijvergebied 11 juni 2022

Het was een druk bezochte opening van het Nieuwe Vijvergebied op de zonnige zaterdag 11 juni. Voorzitter Peter Vogelsang van de Stichting WOP Ketensche Polder en gebiedsregisseur Daphne Verheijen namens de gemeente Capelle aan den IJssel openden formeel het vijvergebied en de gezellige middag. Er waren zo’n 150 wijkbewoners en belangstellenden aanwezig. Zij konden onder het genot van een hapje en drankje bijpraten met elkaar en de bestuursleden, en genieten van de opgeknapte vijver. De kinderen speelden spelletjes in Knop Op of sprongen op het springkussen.

Radio Capelle heeft een interview met de stichting op haar website geplaatst. Ook het AD Rotterdam Oost heeft een artikel in de zaterdagkrant gepubliceerd. En ten slotte heeft ook in het Kontakt – IJssel en Lekstreek een uitgebreid verslag gestaan.
Update werkzaamheden Vijvergebied

Het is weer tijd voor een update over de werkzaamheden in het vijvergebied.

Grondwerkzaamheden
Aannemer Reijm is nog druk bezig met de eerste fase van de groenwerkzaamheden. De te vervangen beplanting tussen de bomen is inmiddels verwijderd. De uitspoelgaten langs de oeverbescherming zijn hersteld, en de grondvakken zijn bijna alle aangevuld met nieuwe grond. De grondwerkzaamheden duren nog tot eind deze maand.

Bomen
Eventueel te verplaatsen bomen worden of zijn inmiddels verplant. Jammer genoeg is bij een rondje langs de vijver op de stamvoet van één van de populieren aan de speeltuinkant een zwam aangetroffen. De stam klinkt al wat hol. De veiligheid is bij een storm in het geding. De gemeente laat de boom daarom zo snel mogelijk rooien.

Aanpak eiland
Het bestuur van de stichting heeft ook het aanpakken van het eiland besproken. Besloten is om het achterstallige onderhoud weg te werken. De bramenstruiken langs de oeverranden, klimop op de grond en in de bomen en ander onkruid die het eiland overwoekeren, worden verwijderd. Dat gebeurt met het tot eind deze maand rondvarende ponton en de kraan. De inheemse beplanting blijft staan en wordt waar nodig gesnoeid. De aanwezige bomen blijven ook staan, en gevaarlijke takken worden gesnoeid.

Lichtmast
De gemeente heeft de lichtmast op het eiland laten inspecteren. De elektrische installatie blijkt onveilig en zou geheel moeten worden vervangen, evenals de kabel naar het eiland en de lampen op de mast. Zoals het er nu naar uit ziet kost dat zo veel geld dat dit niet verantwoord is ten opzichte van het gebruik. We denken er dan ook over om de mast weg te (laten) halen als het eiland toch wordt aangepakt. Mocht er in de toekomst geschaatst kunnen worden op de vijver, waar we allemaal op hopen natuurlijk, zal ad hoc worden gekeken naar mobiele lichtmasten (als de nieuwe verlichting rond de hele vijver onvoldoende blijkt).

Speeltuin
Sport- en speeltoestellen leverancier Yalp heeft aangegeven begin maart te willen starten met het vervangen van de speelplaats, aanleg van de panna- en voetvolley-veldjes (beide op de plaats van het trapveldje) en de plaatsing van de bewegingstoestellen. Dat is ook al snel dus!

Verlichting
De werkzaamheden aan de openbare verlichting worden eind maart uitgevoerd. Kabels zullen worden ingegraven, bestaande masten en armaturen worden vervangen, en nieuwe geplaatst. Uiteindelijk komt er rond de hele vijver nieuwe LED verlichting.

Groenwerkzaamheden
Als de verlichting is aangelegd wordt de nieuwe beplanting rond de vijver en een nieuwe oeverbescherming in de sloot langs de dierenweide aangebracht. Dat gebeurt uiterlijk in de eerste week van april.

Het voetpad
Het pad rond de vijver wordt in mei gerepareerd en opnieuw geasfalteerd. Het asfalt krijgt een frisse okergele kleur. Gelijktijdig wordt het openbaar gebied verder ingericht.

We hopen stilletjes dat het vijvergebied al in mei helemaal klaar zal zijn.

Werkzaamheden rond de vijver gestart

Al gezien? Direct in het nieuwe jaar is gestart met de eerste fase groenwerkzaamheden. De te vervangen beplanting tussen de bomen wordt verwijderd. De uitspoelgaten langs de oeverbescherming worden hersteld, en grondvakken worden aangevuld met nieuwe grond. Eventueel te verplaatsen bomen worden verplant. Deze eerste fase duurt tot uiterlijk begin februari.

Daarna worden de werkzaamheden aan de openbare verlichting uitgevoerd. Voor de nieuwe verlichting (armatuur is gekozen tijdens de inloopavond) moeten kabels worden gelegd en de masten en armaturen geplaatst. Daar waar al verlichting is, zullen de huidige masten en armaturen worden vervangen, zodat er uiteindelijk rond de hele vijver LED verlichting is.

Als de verlichting is aangelegd begint het tweede gedeelte groenwerkzaamheden. Hierbij wordt de nieuwe beplanting rond de vijver en een nieuwe oeverbescherming langs de dierenweide aangebracht. Deze werkzaamheden staan gepland voor maart.

Het vervangen van de speelplaats en aanleg van het pannaveld, voetvolleyveld (beide op de plaats van het trapveldje) en de bewegingstoestellen gebeurt in maart en april.

Het asfalteren van het voetpad en de inrichting van het openbaar gebied staan als laatste op het lijstje. Het streven is om voor Hemelvaartsdag (begin juni dus) klaar te zijn.

Hier vindt u:
– een overzichtelijke voorlopige projectplanning
– een presentatietekening van het het vijvergebied
– een tekening van het groenplan
– een impressie van de nieuwe speeltuin, het panna- en voetvolleyveld, en de bewegingstoestellen, en
– alle antwoorden op de vragen die tijdens de inloopavond d.m.v. de invulformulieren zijn gesteld.