Opening Het Nieuwe Vijvergebied 11 juni 2022

Het was een druk bezochte opening van het Nieuwe Vijvergebied op de zonnige zaterdag 11 juni. Voorzitter Peter Vogelsang van de Stichting WOP Ketensche Polder en gebiedsregisseur Daphne Verheijen namens de gemeente Capelle aan den IJssel openden formeel het vijvergebied en de gezellige middag. Er waren zo’n 150 wijkbewoners en belangstellenden aanwezig. Zij konden onder het genot van een hapje en drankje bijpraten met elkaar en de bestuursleden, en genieten van de opgeknapte vijver. De kinderen speelden spelletjes in Knop Op of sprongen op het springkussen.

Radio Capelle heeft een interview met de stichting op haar website geplaatst. Ook het AD Rotterdam Oost heeft een artikel in de zaterdagkrant gepubliceerd.
Update werkzaamheden Vijvergebied

Het is weer tijd voor een update over de werkzaamheden in het vijvergebied.

Grondwerkzaamheden
Aannemer Reijm is nog druk bezig met de eerste fase van de groenwerkzaamheden. De te vervangen beplanting tussen de bomen is inmiddels verwijderd. De uitspoelgaten langs de oeverbescherming zijn hersteld, en de grondvakken zijn bijna alle aangevuld met nieuwe grond. De grondwerkzaamheden duren nog tot eind deze maand.

Bomen
Eventueel te verplaatsen bomen worden of zijn inmiddels verplant. Jammer genoeg is bij een rondje langs de vijver op de stamvoet van één van de populieren aan de speeltuinkant een zwam aangetroffen. De stam klinkt al wat hol. De veiligheid is bij een storm in het geding. De gemeente laat de boom daarom zo snel mogelijk rooien.

Aanpak eiland
Het bestuur van de stichting heeft ook het aanpakken van het eiland besproken. Besloten is om het achterstallige onderhoud weg te werken. De bramenstruiken langs de oeverranden, klimop op de grond en in de bomen en ander onkruid die het eiland overwoekeren, worden verwijderd. Dat gebeurt met het tot eind deze maand rondvarende ponton en de kraan. De inheemse beplanting blijft staan en wordt waar nodig gesnoeid. De aanwezige bomen blijven ook staan, en gevaarlijke takken worden gesnoeid.

Lichtmast
De gemeente heeft de lichtmast op het eiland laten inspecteren. De elektrische installatie blijkt onveilig en zou geheel moeten worden vervangen, evenals de kabel naar het eiland en de lampen op de mast. Zoals het er nu naar uit ziet kost dat zo veel geld dat dit niet verantwoord is ten opzichte van het gebruik. We denken er dan ook over om de mast weg te (laten) halen als het eiland toch wordt aangepakt. Mocht er in de toekomst geschaatst kunnen worden op de vijver, waar we allemaal op hopen natuurlijk, zal ad hoc worden gekeken naar mobiele lichtmasten (als de nieuwe verlichting rond de hele vijver onvoldoende blijkt).

Speeltuin
Sport- en speeltoestellen leverancier Yalp heeft aangegeven begin maart te willen starten met het vervangen van de speelplaats, aanleg van de panna- en voetvolley-veldjes (beide op de plaats van het trapveldje) en de plaatsing van de bewegingstoestellen. Dat is ook al snel dus!

Verlichting
De werkzaamheden aan de openbare verlichting worden eind maart uitgevoerd. Kabels zullen worden ingegraven, bestaande masten en armaturen worden vervangen, en nieuwe geplaatst. Uiteindelijk komt er rond de hele vijver nieuwe LED verlichting.

Groenwerkzaamheden
Als de verlichting is aangelegd wordt de nieuwe beplanting rond de vijver en een nieuwe oeverbescherming in de sloot langs de dierenweide aangebracht. Dat gebeurt uiterlijk in de eerste week van april.

Het voetpad
Het pad rond de vijver wordt in mei gerepareerd en opnieuw geasfalteerd. Het asfalt krijgt een frisse okergele kleur. Gelijktijdig wordt het openbaar gebied verder ingericht.

We hopen stilletjes dat het vijvergebied al in mei helemaal klaar zal zijn.

Werkzaamheden rond de vijver gestart

Al gezien? Direct in het nieuwe jaar is gestart met de eerste fase groenwerkzaamheden. De te vervangen beplanting tussen de bomen wordt verwijderd. De uitspoelgaten langs de oeverbescherming worden hersteld, en grondvakken worden aangevuld met nieuwe grond. Eventueel te verplaatsen bomen worden verplant. Deze eerste fase duurt tot uiterlijk begin februari.

Daarna worden de werkzaamheden aan de openbare verlichting uitgevoerd. Voor de nieuwe verlichting (armatuur is gekozen tijdens de inloopavond) moeten kabels worden gelegd en de masten en armaturen geplaatst. Daar waar al verlichting is, zullen de huidige masten en armaturen worden vervangen, zodat er uiteindelijk rond de hele vijver LED verlichting is.

Als de verlichting is aangelegd begint het tweede gedeelte groenwerkzaamheden. Hierbij wordt de nieuwe beplanting rond de vijver en een nieuwe oeverbescherming langs de dierenweide aangebracht. Deze werkzaamheden staan gepland voor maart.

Het vervangen van de speelplaats en aanleg van het pannaveld, voetvolleyveld (beide op de plaats van het trapveldje) en de bewegingstoestellen gebeurt in maart en april.

Het asfalteren van het voetpad en de inrichting van het openbaar gebied staan als laatste op het lijstje. Het streven is om voor Hemelvaartsdag (begin juni dus) klaar te zijn.

Hier vindt u:
– een overzichtelijke voorlopige projectplanning
– een presentatietekening van het het vijvergebied
– een tekening van het groenplan
– een impressie van de nieuwe speeltuin, het panna- en voetvolleyveld, en de bewegingstoestellen, en
– alle antwoorden op de vragen die tijdens de inloopavond d.m.v. de invulformulieren zijn gesteld.

Een geslaagde inloopavond

Dinsdag 3 november zijn tijdens een twee uur durende inloopavond zo’n 60 omwonenden van het Vijvergebied in Knop-Op geweest.

Onder het genot van een kopje koffie kregen de bewoners van het bestuur en medewerkers van de gemeente een toelichting op de ontwerptekeningen die op een paar tafels lagen. Ter plekke gestelde vragen werden direct beantwoord, en andere vragen of opmerkingen konden op invulformulieren worden achtergelaten. Ook kon de voorkeur worden uitgesproken over de speel- en fitnesstoestellen, en armaturen voor de verlichting rond de vijver.

De bezoekers waren volgens het bestuur en de gemeente erg enthousiast over de uitgewerkte plannen. Ingebrachte wensen of opmerkingen worden waar mogelijk nog in de ontwerpen meegenomen. De definitieve tekeningen worden binnenkort op deze website gepubliceerd.

De werkzaamheden zullen medio december al gaan beginnen. Allereerst met het groen direct rond de vijver. Het groen wordt verwijderd (uiteraard de bomen niet), de gaten in de oever worden gerepareerd, en alles wordt opnieuw beplant. In plaats van het wilde groen komen dan kleurrijke planten. Begin volgend jaar volgt de rest, zoals de nieuwe speel- en fitnesstoestellen en het pannaveld, de visplekken en de verlichting, met als sluitstuk een nieuw okergeel asfaltpad. De werkzaamheden moeten in mei 2022 klaar zijn.

Radio Capelle heeft aandacht besteed aan de inloopavond en wat er zoal gaat gebeuren. Luister hier.